Statystyki


Title Author View Count
Dane placówki Stanisława Padło 9387
Polityka prywatności Administrator 692
Informacja dla słabosłyszących Administrator 583
Sprawozdania finansowe Paweł Sztoch 17
Informacje publiczne Marzena Jargoń 12
Treści akt administracyjnych Marzena Jargoń 12
Polityki wewnętrzne Marzena Jargoń 10
Zasady funkcjonowania przedszkola Marzena Jargoń 10
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Marzena Jargoń 9
Dane publiczne Marzena Jargoń 7
Polityka ochrony danych osobowych Marzena Jargoń 6
Polityka udostępniania informacji publicznej Marzena Jargoń 6
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli Marzena Jargoń 5
Prowadzone rejestry,ewidencja i archiwa Marzena Jargoń 4
Polityki wewnętrzne Marzena Jargoń 3