Statystyki


Title Author View Count
Dane placówki Marzena Jargoń 9449
Polityka prywatności Administrator 693
Informacja dla słabosłyszących Administrator 586
Informacje publiczne Marzena Jargoń 25
Sprawozdania finansowe Paweł Sztoch 24
Zasady funkcjonowania przedszkola Marzena Jargoń 18
Dane publiczne Marzena Jargoń 17
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Marzena Jargoń 17
Treści akt administracyjnych Marzena Jargoń 14
Polityki wewnętrzne Marzena Jargoń 13
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli Marzena Jargoń 13
Zasady rekrutacji do Przedszkola Marzena Jargoń 11
Nabór kandydatów do zatrudnienia Marzena Jargoń 11
Polityka udostępniania informacji publicznej Marzena Jargoń 10
Polityka ochrony danych osobowych Marzena Jargoń 9